Ny rapport om frihandel av Johan Norberg på Frivärld

Det har kommit ytterligare en rapport om frihandel.

”Globalisering i protektionismens tid” av Johan Norberg, utgiven av tankesmedjan Frivärld. 

Som vanligt faktaspäckad och optimistisk. Dessutom med en avslutande fundering över hur den dynamik som bidrar till protektionism skall kunna hanteras.

”… vad kan globaliseringsvänner göra annorlunda för att våra historiska
landvinningar inte ska gå förlorade?
Något måste göras åt den otrygghet som gör att många tror att öppenhet är
farligt, oavsett om den har med handel att göra eller ej. Även om vinsterna i
relation till kostnaderna är 20 mot 1, så är dessa kostnader koncentrerade till en
liten grupp som tar en stor smäll. Vi frihandlare har varit lite för nöjda med att
genomsnittet förbättras, men ingen tar entusiastiskt en förlust för att vinsterna
för alla andra i landet är 20 gånger större än deras förlust. När arbetslösheten
drabbar dig själv är inte arbetslöshetsnivån 5 procent, utan 100 procent.
Allt för ofta har stater i Europa och Nordamerika hanterat denna omvandling
genom att ta bort de drabbade ur arbetskraften. Den som har förlorat ett jobb
har fått arbetslöshetsersättning, förtidspension och invaliditetsersättning, vilket i
det korta loppet mildrar smällen, men i det långa loppet etablerar ett utanförskap
och en bitterhet. Färre tar ett annat jobb, vidareutbildar sig eller flyttar dit jobben
finns. Av en dollar som den amerikanska staten använder för att hantera ett förlorat
jobb används ungefär 99 cents till att få bort personen ur arbetskraften och
bara en cent till att hjälpa henne till ett nytt jobb.
Det krävs mer fantasi i utbildnings-, arbetsmarknads- och socialpolitiken för att
hjälpa människor till de nya jobben, så att fler känner att de är en del i det nya
som skapas. Vi kanske inte ska betala för arbetslöshet och pension, utan för att
man tar ett nytt jobb och för att man flyttar till en mer attraktiv region? Med nya
utbildningsplattformar online borde förutsättningarna vara större än någonsin
att ständigt uppgradera arbetskraftens kunskaper. Det förutsätter också att man
tar bort hinder för omställningar, som yrkeslicenser, hårda byggregleringar och
höga marginaleffekter för den som går från bidrag till arbete.”


Kategorier: Frihandel