Nya avtal bra, men enkelhet bättre 

Världen går mot allt fler regionala och bilaterala handelsavtal. Det är bra men samtidigt är den snabbt ökande floran av olika avtal ett problem. Enkelhet kan ibland vara viktigare än bra villkor. Eller uttryckt på ett annat sätt: enkelhet är ett av viktigaste villkoren för global handel.    

Storbritannien har tidigare ansökt om medlemskap i Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Nu säger rykten att landet även närmar sig US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) – i praktiken NAFTA-avtalet med en del uppgraderingar. 

Båda åtgärderna är motiverade av att Storbritannien försöker kompensera för de handelsavtal som försvann i och med att landet lämnade EU. 

Det är inte alls en dålig idé, även om det förmodligen är mer komplicerat än man tror att bara hänga på redan existerande handelsavtal, vars villkor är framhämtade i förhandlingar mellan andra länder. Britterna har dessutom redan frihandelsavtal med både Kanada och Mexiko, länder som ingår i CPTPP och USMCA.  

Däremot kommer många påpeka att vitsen med Brexit trots allt var att skapa oberoende för att sedan kunna ställa sina egna villkor, och nu tvingas man hänga på avtal där man helt saknar inflytande. Det är ju inte så att USA, Kanada och alla de länder som ingår i CPTPP kommer riva upp allt och sätta sig vid förhandlingsbordet igen för britternas skull. 

Möjligen kan det förstås vara en fördel. I och med att britterna inte haft någon inflytande har de i alla fall sluppit få sina egna nationella särintressen representerade. Att åstadkomma ett bra frihandelsavtal är ibland lika mycket en brottningsmatch med det egna landets särintressen som med motparterna vid förhandlingsbordet.  

Samtidigt bidrar lösningen – om den blir verklighet– till den allmänna röran av handelsavtal vid sidan av WTO-systemet. Det är ett allt större problem. Det är hög tid att världens ledare samlar sig kring ett nytt försök att skapa ett enhetligt regelverk för världshandeln. Det som redan finns är bra, men det behöver byggas ut och moderniseras.  Ryktet om WTO:s död är kraftigt överdrivet och det är inte självklart vad WTO skulle ersättas med.  

Ett alternativ för britterna till att hänga på USMCA-avtalet och CPTPP-avtalet är att skapa ett antal avtal på avgränsade områden som inte omfattas av WTO:s regler – exempelvis regler för överföring och hantering av digital information. 

Men det minskar förstås inte problemet med en allt mer omfattande avtalsröra på handelsområdet.  

De allra flesta företag har svårt att lägga stora resurser på att administrera ett otal komplexa regelverk som följer av bilaterala och regionala avtal. 

De efterfrågar enkelhet minst lika mycket som optimala regler. Regelverk är alltid kompromisser och blir inte perfekta, i vilket fall inte för alla företag. Men det går lättare att anpassa sig till enkla men mindre optimala regler, jämfört med att hantera regelverk som är komplexa och kanske motsägelsefulla.

Magnus Nilsson


Taggar:
Kategorier: USMCA, CPTPP