Nya steg mot frihandel i Afrika

Nya steg har tagits inom Afrikanska Unionen för att skapa frihandel på den Afrikanska kontinenten. Utvecklingen de senaste åren har varit mycket positiv. 

Afrika rör sig stadigt mot att bli ett frihandelsområde.

Modern Ghana rapporterar om den stora konferens med handelsministrar från Afrikanska Unionen som just har avslutats i Niamey, Niger. På den konfirmerades de beslut som tidigare fattats om att avskaffa majoriteten av tariffer och kvoter som idag gäller mellan länderna i Afrikanska Unionen.

Arbetet går vidare och mars räknar man med att de nya reglerna skall träda ikraft. Avtalet gäller inte bara tariffer, utan även icke-tariffära handelshinder, rörlighet av arbetskraft, tjänsteexport, ursprungsregler, investeringar och kontroll.

Länderna i Afrika genomgår en snabb utveckling mot friare handel vilket är en viktig komponent för att bygga välstånd. Länder handlar främst med sina grannar, så är det inom EU och på alla andra håll i världen. Länge har afrikanska ledare önskat att få bättre handelsvillkor med EU — en helt riktig önskan — samtidigt som de haft handelshinder mellan sina egna länder.

Frihandelsbloggen har tidigare skrivit om Afrika:

Här, här och här.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel