Nyansering om ISDS i EU:s utskott om handel

Den 27 hade EU-parlamentets utskott för Internationell handel och rättsliga frågor möte om TTIP och ISDS.

Till skillnad från vad man kan tro är kritiken mot ISDS i politiska kretsar inte total. Tvärt om. Det finns ett medvetande om att ett avtal måste ha en instans där man hanterar tvister om hur avtalet skall tolkas.

Dock var samtliga experter överens om att en framtida ISDS-klausul i TTIP måste vara tydligare och bygga på större transparens än vad som gällt historiskt. Man måste dock vara på det klara med att fram till debatten om TTIP har inget frihandelsavtal fått någon större offentlig uppmärksamhet. Det har helt enkelt under cirka 50 år och i samband med tusentals handels- och investeringsavtal inte funnits något allmänt intresse för handelsavtal eller hur man löser eventuella tvister. Till saken hör att tvister är synnerligen ovanligt. I dag ligger kring 50 fall för avgörande hos skiljedomsinstituten. Med tanke på att det finns tusentals handelsavtal med ISDS och att handelsvolymerna har ökat radikalt är antalet tvister anmärkningsvärt lågt.

Det är också lätt att kritisera ISDS, men ganska svårt att veta vad man skall ha i stället.

Nästa förhandlingsrunda sker i Bryssel den 2 till 6 februari. Då kommer också en stakeholderhearing hållas.


Taggar:
Kategorier: TTIP, ISDS