Offensiv för TPP under 2015

President Barack Obama förbereder enligt Washington Post en snabb framryckning när det gäller TPP,  frihandelsavtalet mellan USA och en rad asiatiska länder.

Obama räknar med att kunna dra nytta av den republikanska majoriteten i kongressen för att få en regel som säger att ett handelsavtal bara kan godkännas eller underkännas av kongressen — inga tillägg eller förändringar i avtalet kan göras. Det senare skulle naturligtvis sänka ett avtal, men processen skulle lång och smärtsam jämfört med ett rakt avslag.

Den skulle också ge protektionister inom främst demokraterna möjlighet att dölja sina verkliga bevekelsegrunder. De kan säga  ”vi är för frihandel, men tyvärr ville inte motparten i förhandlingarna gå med på de krav vi ställde i demokratisk ordning”. Med en fast track, eller ”trade promotion authority” (TPA), går det inte lika lätt att lägga ansvaret i knät på någon annan. Då skulle demokraterna tvingas säga nej till ett avtal som förhandlats fram av deras egen president.

Man kan också konstatera att artikeln inte nämner TTIP, något som stärker bilden av att Obama just nu lägger alla krafter på att få TPP-avtalet klart under 2015. Först därefter flyttas fokus till TTIP.


Taggar: Obama
Kategorier: USA, TPP