Ökat öppenhet i tal om EU:s nya handelspolitik

Den 13 juli talade handelskommissionär Cecilia Malmström inför INTA, EU-parlamentets handelskommitté, om det pågående arbetet med att förnya EU:s handelspolitik.

Talet här.

Ett välkommet inslag är ambitionen om mer öppenhet. Internationell handelspolitik präglas tyvärr av den relativa slutenhet som gäller internationella relationer, och inom EU påspätt med en kontinentaleuropeisk ovana bland byråkrater att bete sig som en överhet snarare än medborgarnas uppdragstagare.

En sak är att förhandlingarna om handelsavtal inte kan vara offentliga. I stort sett inga förhandlingar är offentliga. Inte ens så för allmänheten viktiga förhandlingar som svenska regeringsförhandlingar eller avtalsrörelsen sker inför TV-kamerorna.

Vidare skall man ha klart för sig att allt tal om att förhandlingar och avtal är ”hemliga” och numera har ”läckt ut” eller ”avslöjats” är protektionistisk retorik. Den huvudsakliga anledningen till att 99,9 procent av medborgarna inte känner till alla olika handelsavtal som förhandlas är att intresset från media och medborgare är lågt. EU-kommissionen liksom medlemsländernas regeringar öser ut information, år ut och år in, som tyvärr nästan ingen läser.

Men öppenhet ett viktigt ideal. Trots allt syftar frihandels- och investeringsavtal till att medborgare och företag skall handla med andra länder och investera där. Då är det ju bra om man känner till förutsättningarna.

 


Kategorier: Frihandel, EU