Oklar fransk hållning om ISDS

Frankrikes hållning när det gäller ISDS är minst sagt oklar.

1. För några månader sedan påstods att utrikeshandelsministern Matthias Fekl sagt att Frankrike skulle motsätta sig en ISDS-klausul i TTIP-avtalet.

2. Men i slutet av februari kom Secretariat General for European Affairs (SGAE) med ett brev till alla franska EU-parlamanentariker som uppmanade dem att inte rösta för Lange-rapporten som kommer att behandlas den 6 maj. Den är alltför kategorisk i sitt motstånd mot ISDS, menar SGAE som menar att ett sådant ställningstaganden kan underminera möjligheterna att få in ISDS-klausuler i framtida handels- och investeringsavtal där de skulle fylla en funktion, exempelvis med Kina.

3. Men någon dryg vecka senare, i början på mars, säger Matthias Fekl att regeringen inte alls ändrat sig, att det handlar om en ”miss i kommunikationen”. SGAE skickar ut ett nytt brev med något annorlunda skrivningar. Men i grunden är innehållet fortfarande positivt till ISDS, om än med vissa reservationer. Flera parlamentariker är arga. Några skyller på att SGAE som de menar har en tendens agera lite för fritt, medan SGAE hävdar att brevet har hanterats på ministernivå.