Oklart vad Hillary Clinton tycker om handel

Ledarskribenten Stephen Stromberg på Washington Post skriver om Hillary Clinton och TPP.

Hon har ännu inte tagit någon tydlig ställning när det gäller handel och TPP, mer än att hon är emot ISDS. Men ISDS är inte en riktigt stor fråga i debatten i USA.

Förmodligen går hon en balansgång. TPP-motstånd och allmän protektionism är nödvändigt för att få stöd hos demokraternas vänsterflank. Men den kan snarast liknas vid kretsen kring Arena hos de svenska socialdemokraterna. Bra på att komma i tidningen med artiklar få aktiva socialdemokrater eller väljarna skulle hålla med om och ännu färre bryr sig om att läsa. Det är helt enkelt en rätt udda vänsterståndpunkt. Huvuddelen av demokraternas väljare är positiva till handel och det gäller även USA:s befolkning som helhet. Handel är inte partiskiljande i väljarkåren enligt PEW Research.

I primärvalskampanjen mot Obama var Clinton en aggressiv NAFTA-kritiker, men det var å andra sidan Obama också. Partimedlemmar och väljare hade inget alternativ.

Till saken här att Obama inte levererade något av den handelsfientliga agenda han gick till val på. Bland annat talade han om att försöka riva upp NAFTA — en mycket radikal idé även ur demokratisk synpunkt — vilket trots detta inte skedde.

Sammantaget är det oklart vilken inställning Clinton skulle ha till TPP och TTIP. Stalltipset om Obama innan han blev president hade varit ”ytterst negativ”, baserat på vad han sade i valet. Men nu är dessa två avtal högt upp på hans agenda.

 

 


Kategorier: USA