Okunnighetens överstepräst tycker till om handel

En egenhet i svensk samhällsdebatt är att den mest anlitade och högröstade personen också är den som är absolut okunnigast. Nämligen Göran Greider. Han får uttala sig om allt, och på alla samhällsområden är han oöverträffat okunnig. Det är häpnadsväckande att man kan delta i samhällsdebatten i decennier utan att lära sig någonting.

I normalfallet brukar den som skriver om ett ämne bli mer kunnig och nyanserad helt enkelt för att processen att skriva om något nästan alltid inbegriper att läsa in sig på ämnesområdet.

Och för den som deltar i debatter är en återkommande erfarenhet att man tvingas inse att man har fel. Man kollar källor och citat och det visar att sig att något man var absolut säker på inte alls stämmer. De processerna leder i normalfallet till en ökad kunskapsnivå.

Men när det gäller Greider kan det nog vara så att han aldrig läser på, och om någon hävdar att han har fel avfärdas det bara med att, typ, den som påstår något en gång har skrivit en rapport för Timbro. Om den personen har rätt eller fel är därmed ointressant. Arbetarklassens kamp gynnas ändå inte av att dess intellektuella spjutspetsar erkänner sina misstag.

Den 12 juli skrev Greider en ledarartikel om frihandel i Dalademokraten.

Den innehåller en rad underligheter.

Tesen är att frihandeln skadar miljön dels eftersom att transporterna bidrar till ökade koldioxidutsläpp och dels att de globala transporterna ger underlag för att tillverka och sälja många fler produkter.

Greider har hört talas om teorin om komparativa fördelar och Ricardo.

”Den teoretiska motiveringen bakom frihandelns välsignelser är den gamla 1800-talsidéen om komparativa fördelar (David Ricardo formulerade den). Den säger att alla vinner på att varje nation satsar på att tillverka det den är bäst på.”

Det är intressant med det lätt avståndstagande påpekande att idén är gammal — ända från 1800-talet! Ricardo var även mot slaveriet (en annan 1800-talsidé?) och en generation äldre än 1800-talsmannen Karl Marx (Das Kapital kom ut 1867).

Men den ovan citerade meningen av Greider är fel i en absolut grundläggande detalj. Nämligen att länder skall tillverka det de är bäst på. Slutsatsen av detta vore ju att de flesta länder inte borde tillverka något alls. Men lagen om komparativa fördelar säger att ett land skall koncentrera sig på att tillverka det de är minst dåligt på. Då har de glädje av att delta i ett bytesförhållande med andra länder jämfört med att isolera sig från världsmarknaden. Det är det som är det fantastiska med lagen om komparativa fördelar; alla, oavsett hur dåliga de är, vinner på att specialisera sig och byta med andra.

Och det följande stycket innehåller två allvarliga felslut:

”Hur ska världshandel, och världshandel bör naturligtvis finnas, kunna bli förenligt med biosfären själv? Varutransporter står idag för kanske 13 procent av koldioxidutsläppen globalt. Men egentligen är det ju dramatiskt mycket mer, eftersom det är dessa transporter som möjliggör en oavbrutet växande produktion av industri- och jordbruksvaror som kan saluföras i världsskala.”

För det första sker större delen av alla transporter inom nationer, och de största volymerna av internationell handel sker med grannländerna. Så är det över hela världen. Vi handlar med folk av samma nationalitet som vi själva eller med grannländerna. Volymen av varor som rör sig över halva jordklotet är ganska liten.

Och för det andra har vi ju inte fler produkter på grund av världshandeln. Om vi i Sverige inte importerade disk- och tvättmaskiner skulle vi ju inte vara utan dessa vitvaror. Vi skulle förstås ha disk- och tvättmaskin, men kanske lite sämre och betydligt dyrare. Vissa produkter skulle förstås inte finnas utan världshandel. Datorer, mobiltelefoner och internet exempelvis. Men andra produkter skulle vara större, dyrare, mer energislukande.

Till sist skulle man förstås vilja veta vad Greider menar att man bör göra åt det problem han ser? Skall FN inrätta en världsregering som i detalj bestämmer vad som får importeras och exporteras och exakt vilka länder som skall få delta i utbytet?

Men Greider serverar förstås inga konkreta förslag. Bara bombastiska hotbilder baserade på fria fantasier.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel