Om att skjuta sig själv i foten

Att införa tullar för att skydda sin egen industri är som att skjuta sig själv i foten.

Tyvärr gör EU detta när det gäller elektrostål (kisellegerat stål för elektriska applikationer som transformatorer, motorer, generatorer.)

Tullarna på elektrostål är ett typexempel på hur protektionism fungerar. En stark bransch eller som i detta fall en mycket stark tillverkare lyckas få med politikerna på att införa tullar. Det gynnar branschen eller tillverkaren som slipper utländsk konkurrens. Men alla de producenter som använder insatsvaran — i det här fallet elektrostål — tvingas betala mer vilket gör deras produkter dyrare på världsmarknaden. Med andra ord slås producenter och jobb ut som en direkt följd av tullarna. Det är till och med sämre än att kissa i byxorna eftersom det inte ger några behagliga effekter ens inledningsvis.

Christofer Fjellner skriver om EU:s strafftullar i dagens DI.

”Tullarna må vara bra för den tyska tillverkaren, men katastrofala för de svenska och europeiska transformatorföretagen som är beroende av det högkvalitativa elektrostålet.

Att straffa europeiska importörer för att skydda ett enda tyskt företag från internationell konkurrens är ren och skär protektionism.

Ansvaret faller tungt på den nuvarande handelskommissionären, Cecilia Malmström. Nyligen röstade färre än hälften av EU:s medlemsstater i EU:s antidumpingkommitté för tullarna, med huvudsakligt stöd i Sydeuropa. Men trots att det var fler som inte ville se några tullar än som ville ha dem betraktas omröstningen som ett stöd för tullarna; röstförfarandet är riggat för att det ska krävas kvalificerad majoritet för att stoppa dem.

Fram till den 13 november har Cecilia Malmström möjlighet att dra tillbaka förslaget om tullarna. Enligt EU:s regelverk kan hon stoppa strafftullar om de hotar unionens intresse. Gör hon inte det är det hennes ansvar om svenska jobb går förlorade.”

Det skall bli spännande att se om Malmström vågar gå emot de tyska industriintressena.

I sammanhanget är det värt att påpeka att detta är verkligheten bakom protektionisternas tal om att ”rädda jobb” och ”hjälpa inhemska företag mot de multinationella jättarna”.