Överenskommelse i FN om ökad transparens inom ISDS

Den 9 juli undertecknades en överenskommelse i FN om större transparens i samband med ISDS-klausuler i internationella frihandelsavtal.

The Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (”CTTISA” kanske?) kommer att göra det lättare att tillämpa FN:s regler om transparens i både framtida och existerande handels- och investeringsavtal. När det gäller existerande avtal kommer det inte ske med automatik, men att det nu finns ett ramverk för ökad öppenhet underlättare.

EU har varit en nyckelaktör i The Working Group of the UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL) och kommer att stå för huvudfinansieringen av databasen.

Gissningsvis hoppas handelskommissionär Karel De Gucht att en överenskommelse inom FN-systemet tar bort en del av kraften i kritiken mot TTIP, där motståndarna har skjutit in sig på just tvistelösningsmekanismen och effektivt lyckats skapa en helt felaktig bild av ISDS som någon form av diversehandel för företag som är missnöjda och vill stämma stater för regler de inte gillar.

I mars 2015 beräknas överenskommelsen ha tröskats igenom FN-systemet och slutgiltigt skrivas under.

Det skall bli intressant att se hur protektionisterna i EU-parlamentet och nationellt hanterar detta. Kommer de fortsätta att utmåla vad som i praktiken är vanlig skiljedom och som finns med i tusentals handelsavtal som ett hot mot demokratin?


Taggar: FN
Kategorier: Frihandel, EU, ISDS