Pigg 20-åring visar att frihandel fungerar

Kommer någon ihåg Subcomendante Marcos? Skidmask, pipa, djungel. Eller Ross Perot som var presidentkandidat i USA 1992 och 1996? De var både revolutionära, var och en på sitt sätt. De hade också gemensamt att de var emot NAFTA — North american free trade agreement – ett frihandelsavtal mellan Kanada, USA och Mexiko som trädde i kraft den 1 januari 1994.

Som framgår av artikeln i SvD har avtalet funnits i 20 år och utvärderats av bland annat US Chamber of Commerce. Även om inte de mest positiva förutsägelserna infriades har NAFTA givit goda resultat. Handeln mellan USA, Mexiko och Kanada har ökat några hundra procent och ingen ifrågasätter idag avtalets existens. Kritikerna menar att kanske 5 miljoner jobb har försvunnit, å andra sidan har 14 miljoner jobb tillkommit. Mexiko har fått billigare jordbruksprodukter, å andra sidan har en del jobb i det mexikanska jordbruket försvunnit.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att exakt det som kunde förväntas hända också har hänt. Producenter som kunnat vara ineffektiva och tagit ut höga priser i skydd av handelshinder har tvingats till förändringar eller försvunnit. Konsumenterna har fått lägre priser, en del jobb har försvunnit men ännu fler har tillkommit. Kort sagt den dynamiska process som leder till välstånd och som alla länder exempelvis i Europa har genomgått och fortfarande genomgår.


Taggar: Kanada, Mexiko, NAFTA
Kategorier: USA