Positiva fakta i WTO:s World Trade Report

World trade Organisation (WTO) har kommit med sin World Trade Report 2014 (gratis PDF mm här).

Några av de viktigaste punkterna är att utvecklingsländernas andel av global BNP ökar snabbare än de utvecklade länderna, deras andel av handeln ökar snabbt och de rör sig uppåt i värdekedjan med ett ökande inslag av tjänsteproduktion. Detta gäller även handeln mellan utvecklingsländer. Den tidigare ordningen att rika länder köpte råvaror av utvecklingsländerna och och lät dem sy lite kläder,  ersätts nu av att utvecklingsländer handlar allt mer avancerade produkter både med utvecklade länder och mellan sig.

Det är positivt både för utvecklingsländerna och för oss. Det är ju inte så att vi är rika för att de är fattiga. Att de är fattiga beror på att deras samhällen och därmed ekonomier fungerar dåligt. Korruption, diktatur, brist på rättsstat, kapitalmarknad, utbildning, sjukvård, infrastruktur. Ju bättre deras ekonomier fungerar, desto mer har de att handla med.  Det ökar efterfrågan på våra produkter och ger oss fler, bättre och billigare produkter att köpa från dem. Allas välstånd ökar.

Att det finns länder vars enda erbjudande till världsmarknaden är att något bolag får utvinna olja eller driva en gruva — med egen infrastruktur och skyddade mot ”krigsherrar” av en privatarmé — är inte bra vare sig för dem eller för oss.

Processen att gå från stam- eller klansamhälle till moderna nationalstater med demokrati och rättssystem sker på flera plan. Global frihandel är en av de viktigaste faktorerna.