Presskonferens om ökad öppenhet i TTIP-förhandlingarna

Presskonferens med Cecilia Malmström om nya initiativ för öppenhet krign TTIP-förhandlingarna.

Öppenheten blir större, trots att TTIP-förhandlingarna är de mest öppna någonsin. Dock går Malmström inte med på kraven att alla utkast till förhandlingsdokument skall vara offentliga, vilket en del intresseorganisationer har krävt.

Rätt så. Förhandlingar kan inte omöjligen föras inför öppen ridå. Det sker inte någonstans i hela världen. Till exempel är inte de svenska avtalsförhandlingarna (som är av vikt för hela landet) offentliga. Ingen skulle påstå att detta är ett exempel på bristande demokrati.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel