Problem med handelsbalansen? Fixa då budgetbalansen!

Det närmast omöjligt just nu att inte skriva om Trumps handelspolitik. Dels för att den är viktig för oss alla i hela världen, men också därför att den är en provkarta på politiskt vansinne.

Trump bjuder helt enkel på bra pedagogik.

När det gäller handelsbalansen agerar han som en typisk politiker.

1. Pumpa med retorik upp ett icke-problem till ett stort bekymmer.

2. Använd detta för att motivera åtgärder som inte hjälper mot problemet.

3. Eftersom åtgärderna inte hjälper går det efterhand att motivera allt kraftigare insatser. Så länge medborgarna tror att politikern bekämpar ett viktigt problem accepteras nästan allt han föreslår.

Varför är då ett underskott i handelsbalansen inte ett problem för USA? Svaret är mycket enkelt. Underskottet i handelsbalansen, det vill säga skillnaden mellan import och export är cirka 500 miljarder dollar. Det är 2,5 procent av USA:s BNP. Den siffran faller eftersom BNP växer snabbare än handelsunderskottet.

Dessutom uppvägs underskottet i handelsbalansen av att utlänningar investerar i USA. Dels i olika finansiella instrument, och dels i form av reala investeringar. Utlänningar bygger fabriker i USA. Exempelvis har BMW sin största fabrik i USA där de tillverkar alla sina SUV:ar, av vilka 70 procent exporteras.

Anledningen till att USA har ett underskott i handelsbalansen är att amerikanerna köper mycket saker. De konsumerar istället för att spara. Amerikanerna har en låg sparkvot, kring 17 procent av BNP. Kineserna sparar uppemot 50 procent av BNP. Förvånar det någon att ett land (USA) har ett handelsbalansunderskott mot ett med 200 procent högre sparande (Kina)?

Det finns flera anledningar till att amerikanerna har lågt sparande. Ränteinkomster är beskattade, medan ränteutgifter är avdragsgilla. Det finns offentliga socialförsäkringssystem i USA vilket gör sparande för sjukdom och ålderdom mindre nödvändigt och förmodligen är USA med historiskt sett stort välstånd i breda grupper en mer uttalad konsumtionskultur.

Till sist har USA ett enormt federalt budgetunderskott, kring 560 miljarder dollar, som till stor de finansieras med utländska lån och dessutom bidrar till ytterligare lånefinansierad konsumtion av delvis importerade varor. Plus att den stora upplåningen stärker dollarn och därmed stimulerar import.

Det är svårt att veta, men mycket talar för att en förändring av de amerikanska skattereglerna så att sparande istället för lån stimulerades i kombination med en seriös strävan efter balanserad budget skulle lösa mycket av handelsunderskottet.

Men det är politik som är både svår att genomföra och delvis riskfylld. Inte ens svenska politiker vågar ge sig på ränteavdragen. När det gäller det amerikanska budgetunderskottet förefaller det närmast omöjligt att göra något åt. Man kan byta favoritutgifter med varandra i förhandlingarna, men det går inte att byta favoritbesparingar. Ansvarstagande belönas inte av väljarna. Det bestraffas.

Vad som sannolikt kommer att hända är att Trump bidrar till ökat budgetunderskott samtidigt som handelspolitiken minskar tillväxten. Resultatet blir att underskottet i handelsbalansen ökar och han får argument för mer av samma destruktiva politik.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel