Reinfeldt mot handelshinder

Enligt TT vill statsminister Fredrik Reinfeldt riva handelshinder nästa mandatperiod. Främst förefaller det handla om olika interna hinder som han talat om bland annat här.

Det är bra med insikten att det finns återkommande försök att skapa interna handelshinder även inom EU. Det handlar om arbetsmarknadslagstiftning, legitimationskrav  inom vissa yrken och liknande.


Taggar: Reinfeldt
Kategorier: EU