Republikaner ger ökat hopp för TTIP

Saul Loeb på Foreign Affairs tror att den väntade republikanska majoriteten i USA:s senat och representanthus kan hjälpa Barack Obama att få igenom de två stora frihandelsavtal som nu förhandlas i USA: TPP och TTIP. Vi hör ju mest talas om TTIP eftersom det är ”vårt” handelsavtal, men TPP, Trans Pacific Partnership, uppfattas i USA som ett lika betydande avtal.

Därtill hyser de amerikaner som känner till de båda avtalen (förmodligen färre än som tror på utomjordingar) en större misstänksamhet mot TPP än mot TTIP.  De antar, på helt rimliga grunder, att risken för låglönekonkurrens från TPP-länderna i Asien är större än från EU. Att detta är en irrationell oro ur ekonomisk synpunkt betyder mindre. Föreställningen att NAFTA innebar att jobb försvann i USA är felaktig men trots detta grundmurad.

Det finns som vanligt en asymmetri mellan vad man kan se — till exempel att ett stålverk läggs ner — och det som inte syns: att det uppstår nya och bättre jobb i mer moderna sektorer av ekonomin. Alla jobb som uppstår är dessutom inte attraktiva annat än i jämförelse. Att jobba på en snabbmatsrestaurang för minimilön är inte så kul, även om man till äventyrs inser att motsvarande jobb för 50 eller 100 år sedan var att sy skjortor för en bråkdel av lönen.

Men motståndet mot TPP och TTIP är större bland Demokraterna än bland Republikanerna. Detta har varit en stötesten för Obamas ambitioner att få igenom handelsavtalen när de väl blir klara. Bland annat har demokraterna nekat att ge presidenten en ”fast track” genom kongressen: att avtalet skall tas eller förkastas i sin helhet. Många vill in och peta i avtalet. Detta är naturligtvis en dödsdom för avtalet, men vitsen är att det då kan dödas i lönndom: ”jag är visst för frihandel, men ville gärna ändra ett par detaljer. Det satte sig alla andra emot av prestigeskäl och så föll avtalet, men det var inte mitt fel..”

Men med republikernas hjälp kanske en förnuftig behandlingsordning och ett positivt beslut kan skapas.

Det finns Tea Party-aktivister som är motståndare till avtalen. De har lustigt nog samma invändningar som många av motståndarna på vänsterkanten hos oss: att det inte är riktiga frihandelsavtal.

Och i detta har de en poäng. Men den är helt irrelevant. Frihandelsavtal mellan genomreglerade välfärdsstater kommer aldrig kunna bortse från de regleringar som finns.

 


Kategorier: TTIP, USA, TPP