Rikaste länderna har friaste handeln

Den amerikanska tankesmedjan The Heritage Foundation kommer i början av 2018 att publicera sitt index över ekonomisk frihet i olika länder. I indexet ingår frihandel som en viktig komponent.

Redan nu släpper de resultat som visar att länder med friast handel också har högst välstånd. Inte bara i form av BNP per capita, utan också mätt på andra sätt.

Frihandel förefaller sammanfalla med allmänt hög livskvalitet, hälsa, bra matkvalitet, god miljö och låg nivåer av politiskt våld. Dessutom samvarierar frihandel med generellt fria och demokratiska samhällen.

Det går förstås att invända att det inte är frihandeln som bidrar till välståndet. Man skulle exempelvis kunna argumentera för att länder som uppnått ett visst välstånd har råd att öppna upp sin handel och delta i konkurrensen på världsmarknaden. Men det är svårt att hitta stöd för detta. Däremot är det förstås svårt att isolera frihandel från andra aspekter av en fri ekonomi. Det finns inga exempel på länder med hårt reglerade ekonomier som har frihandel, eller mycket fria ekonomier som har strängt reglerad handel.

Men att frihandel ger välstånd är en av de påståenden som nationalekonomer är mest överens om.

Ett intressant resultat av undersökningen är att befolkningen i USA är mycket positivt inställda till frihandel. Ungefär 70 procent av amerikanerna svarar att handel är positivt för välståndet, medan bara kring 7 procent svarar att det är dåligt.

Läs hela rapporten här.

 

 

 


Kategorier: Frihandel