Roland Spånt tänker fel – eller åtminstone svårbegripligt

I det världsledande organet Hela Gotland skriver Roland Spånt en kommentar till Maria Rankkas och Karl-Petter Thorwaldssons artikel i SFGate. 

Han invänder mot påståendet att frihandel inte skulle ger fler jobb med följande resonemang:

”Men det absurda i miljonkampanjen är att utmåla frihandel som en jobbmotor, ja en lösning på EU:s massarbetslöshet. Frihandel ökar inte antalet jobb. Det bestäms av befolkningens storlek, arbetsviljan och ekonomiska politiken. Frihandel betyder att mindre effektiva enheter slås ut av mer effektiva. Och om ökad export till USA från EU skulle leda till en miljon nya jobb (om 15 år) måste 1-1,5 miljoner jobb i USA slås ut. Om ökad export till EU ger 1 miljon nya jobb i USA så måste 1-1,5 miljoner jobb i EU försvinna. Det betyder 50 000 jobb i Sverige!”

Resonemanget innehåller flera fel och underligheter.

1. Ingen påstår att frihandel är lösningen på ”EU:s massarbetslöshet”. Förutom att termen är fel — EU har ingen massarbetslöshet, vissa länder i EU har massarbetslöshet – så kan arbetslösheten i exempelvis Grekland naturligtvis inte lösas av frihandel. Men det har som sagt inte påståtts.

2. Spånt påstår att antalet jobb ”…bestäms av befolkningens storlek, arbetsviljan och ekonomiska politiken”. Men vad betyder då rimligen ”befolkningens storlek” i ekonomiska sammanhang? Jo, antalet personer inom en marknad. Det är därför Sverige har glädje av att vara med i frihandelsområdet EU (eller min hemstad Solna av att vara med i frihandelsområdet Sverige). Ju mer frihandel, desto större marknader. Och handelspolitiken är en del av varje lands ekonomiska politik. Det är ju ett skäl till att Spånt ogillar frihandel. Han inbillar sig att om EU eller Sverige skulle vara i ett bättre läge om vi kunde utforma vår politik helt utan hänsyn till omvärlden.

3. Han tror uppenbarligen att 1 miljon nya jobb där orsakar 1 miljon utslagna jobb här. Men det är en uppenbart felaktig föreställning om hur ekonomier fungerar. Exempelvis har Sverige import orsakat tusentals nya jobb i EU och i Asien sedan 60-talet. Länder som Korea, Vietnam, Kina har de senaste 50 åren gått från fattiga lanbruksekonomier till industrinationer, bland annat på grund av import till Sverige, övriga EU, USA. Detta har orsakat fler jobb hos oss. Inte färre. Det har aldrig funnits så många jobb i Sverige som i dag och aldrig med så höga löner. Och vi är en av världens öppnaste ekonomier med massiv import att avancerade produkter. Om Spånt hade rätt om handel skulle vi vare ett land utan ett enda industrijobb.

Man kan säga att Spånts artikel är ett typexempel på den protektionistiska propaganda som sprids i samband med förhandlingarna om TTIP mellan USA och EU.


Kategorier: EU, USA