Så tar vi de gamla argumenten igen…

Malin Björk, vänsterpartiet, intervjuas om TTIP på Vänsterpartiets hemsida.

Hon påstår bland annat följande:

”Ta till exempel frågan om vinster i välfärden. En majoritet av svenskarna vill förbjuda det. Men om vi skulle göra det så skulle det amerikanska riskkapitalbolaget som äger Carema/Vardaga att få mindre vinster än vad de planerade när de investerade. De skulle då kunna stämma Sverige och ärendet skulle avgöras i en internationell specialdomstol.”

Men detta är helt orimligt. Om Sverige inte diskriminerar mot vissa företag från vissa länder eller bara lägger beslag på tillgångar kommer vi kunna stifta vilka lagar som helst.

Som vanligt sprider hon de tre myter som vänstern och Miljöpartiet hållit sig till ett halvår nu.

”Så har det gått när länder har haft avtal med liknande bestämmelser. När Slovakien ville bli av med vinstintresset i sin sjukförsäkring så stämdes de av ett holländskt försäkringsbolag. Och bolaget vann! När Australien ville begränsa rökning blev de stämda av Philip Morris. Vattenfall har stämt Tyskland eftersom de vill avskaffa kärnkraften. Det här avtalet skulle öppna upp för de amerikanska storföretagen att stämma Sverige och det kan vi inte acceptera.”

Men inget av dessa tre fall är särskilt anmärkningsvärda:

1. Slovakiens regering hade konfiskerat tillgångar genom en lagstiftning som landets egen högsta domstol senare bedömde som stridande mot grundlagen. Att ett företag som drabbas av att politikerna bryter mot sina egna lagar får ersättning är kanske inte så anmärkningsvärt?

2. Här handlar det om att Australiska staten vill införa så kallad ”plain packaging”, i praktiken bestämma hur förpackningarna skall se ut. Det handlar alltså inte om varningstexter som är helt ok, utan om att staten i praktiken konfiskerar hela förpackningen. Det är otvivelaktigt ett mycket stort ingrepp som inte hör hemma i en rättsstat med tanke på att produkten är laglig. Däremot skulle Australiska staten av allt att döma kunna förbjuda cigaretter helt och hållet. ”Men så gör det då!” frestas man säga.

3. Vattenfall är ju knappast ett företag som gått in på den Tyska marknaden för att sälja enklare konsumentprodukter. De har varit en del av tyskarnas nationella system för elförsörjning, i praktiken en planekonomi helt styrd av tyska staten med investeringshorisonter på många decennier. Att Vattenfall vill ha kompensation för att tyska staten i panik ändrar förutsättningarna för sin elförsörjning genom att stoppa kärnkraften och i stället satsa på kol är självklart. När svenska Barsebäck stängdes förtid fick ägarna kompensation för uteblivna vinster.

Det kan även påpekas att den svenska tryckfrihetslagstiftningen begränsar utrymmet för varningstexter på tobaksförpackningar. Vill Björk kanske avskaffa tryckfrihetslagstiftningen av folkhälsoskäl?

Sammanfattningsvis är ovanstående exempel på att stater kan bete sig närmast hur som helst mot företag och ett mycket gott skäl att ge företag ett starkt rättsskydd.


Kategorier: Frihandel, TTIP, ISDS