SIFO: En majoritet av svenskarna för TTIP

Svenskarna vill ha TTIP enligt en färs SIFO-undersökning från Europaportalen.

Det betyder att TTIP är en valfråga inför EP-valet den 25 maj. När avtalet väl är färdigförhandlat är det EU-parlamentet som kommer att avgöra dess öde. Vilket politiskt block som har övertaget i EU-parlamentet är avgörande.

Män är generellt mer positiva än kvinnor, men det beror till största del på att männen in mindre grad är osäkra på sin ståndpunkt än kvinnorna. Arbetare är något mer positiva än tjänstemän.

Fördelat på vilket riksdagsparti de tillfrågade sympatiserar med är sverigedemokrater positivast följt av moderater och socialdemokrater. Störst motstånd mot ett frihandelsavtal med USA är Miljöpartiets och Vänsterpartiets sympatisörer som är de enda där inte en majoritet är för.

När det gäller Sveriges inflytande i EU är även riksdagsvalet avgörande. En regerings med Vänsterpartiet kommer i praktiken vara en regering där ett parti vill lämna EU. Vänsterpartiet uttrycker det inte så. Men de vill omförhandla vårt avtal med EU vilket i praktiken betyder samma sak. Nu kommer detta aldrig att bli aktuellt, men ord har alltid en kostnad. Sveriges röst blir svagare. På handelsområdet är detta inte oviktigt.

 

 


Kategorier: Frihandel, TTIP