Sju skäl till optimism om frihandeln

Trots USA:s defensiva och destruktiva roll på handelsscenen finns det en rad positiva faktorer, både när det gäller teknikutveckling och internationella avtal. Bland annat blockkedjetekniken och att WTO har gjort ett genombrott när det gäller att få handeln att gå smidigt över gränserna.

Det finns onekligen en del goda skäl att vara lite moloken som frihandelsvän just nu.

Men det finns också ett antal positiva faktorer när det gäller handel.

  1. CETA är på plats. Inte helt i hamn ännu, men implementeringen är redan på gång.
  2. TTIP är inte stendött. Givet förutsättningarna är det en positiv utveckling. Angela Merkel träffar Trump idag och då kommer handelsfrågorna vara i centrum. Merkel är en skicklig politiker och och för hennes och hennes väljares del är handel en nyckelfråga.
  3. Världshandelsorganisationen WTO antog den 27 februari  the Trade Facilitation Agreement, en överenskommelse om att uppgradera och standardisera alla formella processer kring internationell handel. Ett stort antal länder är med på tåget från börja och andra kommer att följa. Avtalet innebär att olika länder implementerar åtgärderna i den takt de kan och att på området mer utvecklade länder hjälper den som inte kommit så långt. Detta är ett extremt viktigt arbete. Det spelar ju mindre roll att länder går med på att ta bort tullar och kvoter om varor ändå fastnar i hamnar och terminaler på grund av trög byråkrati, korruption eller formella fel orsakade av att varje land har sina egna krångliga regler och blanketter.
  4. Blockkedjeteknikens genombrott. En utveckling som hänger ihop med punkt nummer tre här ovan. Ett praktiskt problem för all logistik och internationell handel är att man fortfarande har manuella och i värsta fall pappersbaserade administrativa system för att skeppa saker över världen. Administration och pappershantering tar tid.  Småfel och missförstånd ställer till problem för enskilda personer och företag och kostar stora summor totalt sett. Med blockkedjor kan i praktiken allt sådant elimineras. Informationen blir total och spårbarheten hundra procent. Gissningsvis kommer detta också kraftigt reducera smuggling och annan internationell brottslighet kopplad till handel. Att praktiska problem blir lösta är minst lika viktigt som att legala hinder försvinner. Under 1800-talet fick världshandeln sitt genombrott framför allt på grund av järnvägen, ångmaskinen och skepp med stålskrov. Tiden och kostnaderna för att transportera varor sjönk radikalt. Innan 1800-talet var det mesta som tillverkades helt enkelt inte värt att transportera eller så förstördes det på vägen. Idag är transportkostnaderna så låga och transporterna så snabba att man kan transportera bröd över halva jordklotet eller skicka norsk fisk fram och tillbaka till Kina för att rensas. Det senare är ett faktum som brukar orsaka kritik, men det beror mest på att rensning av fisk uppfattas som en så banal verksamhet. Men i själva verket är att rensa fisk värdeskapande på samma sätt som att slutmontera bilar eller mobiltelefoner; konsumenterna har lika mycket glädja av att spara en krona på sin fisk som på sin telefon. Blockkedjeteknik tar bort tidsutdräkt och osäkerhet i handelssystemet och kommer säkerligen att ha en närmast revolutionerande effekt.
  5. En rad bilaterala avtal är på gång, bland annat mellan EU och Japan.
  6. Länderna i TPP-avtalet har som ambition att rädda vad som räddas kan. Förvisso är entusiasmen begränsad bland många länder då de gjort eftergifter just för att få tillgång till USA-marknaden, men samtidigt finns det ett synnerligen bra avtal som kan sättas i sjön med ganska små förändringar.
  7. Kina har tagit ledartröjan när det gäller internationell frihandel. Det är inte enbart av godo att en diktatur med tvivelaktig inställning till miljö, mänskliga rättigheter och internationella avtal får en ledande roll och en del av ambitionerna är säkert bara prat, men det är inget tvivel om att Kina riktar sig utåt snarare än inåt. Handel innebär trots allt dialog och ömsesidig anpassning.

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel