Smart track i stället för fast track?

Det finns alltid hopp för förnuft och frihandel.

Ordföranden för amerikanska senatens finanskommitté  Ron Wyden (demokrat) planerar en ny partiöverskridande koalition av frihandelsvänner, skriver Wall Street Journal.

Han vill betona handelns möjligheter att skapa jobb för medelklassen som alternativ till idéerna om att handel och globalisering slår ut amerikanska jobb. Han vill också fokusera på arbetsrätt och miljö.

”Smart track” snarare än det nu obsoleta ”fast track” är slagordet.

”Fast track” var ju den gamla ordningen att framförhandlade handelsavtal skulle kunna tas i senaten och kongressen i ett stycke — i princip ett nödvändigt villkor för att det skall vara möjligt att hantera ett avtal som har förhandlats fram med andra stater. Den möjligheten har demokraterna tagit ifrån president Barack Obama, vilket är att allvarligt bakslag för TTIP.

Återstår att se om ”smart track” löser det problemet.

 


Kategorier: USA