Stärka relationer mellan EU och USA viktigare än pengarna

James Bacchus, före detta medlem av USA:s kongress och ordförande The Appellate Body inom WTO, påminner i Forbes om att ett framtida TTIP-avtal har större betydelse än bara ekonomiska vinster.

Det finns en föreställning om att USA och Europa har stagnerat. Det betyder också att demokrati, öppna samhällen och den fria ekonomin förefaller ha misslyckats. Den levererar inte längre tillväxt och jobb.  På hemmaplan leder detta till en uppgång för nationalistiska rörelser som — förutom nationell chauvinism — önskar en ökad roll för statsmakten och misstänksamhet mot globalisering som går långt utöver främlingsfientligheten.

Vidare söker omvärlden andra idéal. De asiatiska autokratierna utgör då en attraktiv modell:

”From a distance, to others, the EU and the US look more and more like failing states, and, to others, our apparent failure is seen as the failure of freedom itself. In search of a model for political and economic governance that can produce results in terms of jobs and growth, the eyes of much of the rest of the world are increasingly turning toward the autocracies of a rising Asia.

These higher stakes in these negotiations must not be overlooked. They must be much in the minds of all those who negotiate and evaluate an agreement that is definitely not an ordinary trade and investment agreement.

Freedom must not fail. Europe and America must prove anew that freedom can work by making democracy and capitalism work together across the Atlantic to create opportunities for jobs and futures. In both Europe and America, we must find the right blend of economic and political freedoms through the right mix of the market and the state.”

Det är ingen tvekan om att det ligger mycket i detta. Att skapa ett frihandelsområde med ökande integration mellan de två regioner i världen med den mest stabila demokratin och vad som fortfarande är de mest dynamiska och kreativa ekonomierna skulle ha stor betydelse.

TTIP-avtalet skulle bli en modell för andra handelsavtal och förmodligen ge ny energi till WTO-förhandlingarna.

Och sist men inte minst finns det en säkerhetspolitisk faktor. Stärkta band mellan EU och USA skulle vara en signal till ett allt mer expansivt Ryssland att Kreml inte kan räkna med allt större oenighet och tveksamhet i agerandet från ”den fria världen”. Uttrycket kan te sig lite anakronistiskt, men faktum är att vi just nu börjar få en uppdelning som påminner lite om det kalla kriget med två av stormakterna som visar ökad självmedvetenhet och är tydligt antidemokratiska.

Handel binder samman länder och människor och ger stabilitet åt internationella relationer på politisk nivå. Det är oerhört mycket viktigare än de frågor som idag anses vara avgörande i TTIP-förhandlingarna.

 


Taggar: Bacchus, Forbes
Kategorier: TTIP, USA