Statens avtal med Saudiarabien har inget med frihandel att göra

Carl Schlyter (mp) skriver i Aftonbladet  att det avtal svenska staten har med Saudiarabiska staten om vapenteknologi bör sägas upp.

Frihandelsbloggen har ingen åsikt om detta.

Däremot om att Schlyter drar in termen ”frihandel” i sammanhanget.

”Vi har länge tyckt att frihandel varit ett vettigt verktyg för att se till att folk här och i andra länder kan få ökat välstånd. Men det finns lägen när handeln kan underminera våra andra mål.”

Men om ett avtal mellan stater är önskvärt har inget med frihandel att göra. Frihandel i meningen att medborgarna i olika länder kan handla med varandra utan tullar, kvoter och byråkrati är alltid önskvärt.

Men om det är lämpligt att olika stater gör affärer med varandra är en helt annan sak och alldeles självklart en politisk fråga som måste avgöras från fall till fall.


Taggar:
Kategorier: Frihandel