Steg vidare mot att Obama får förhandlingsmandat för handel (TPA)

Republikanerna i USA:s kongress jobbar vidare på att ge president Obama  Trade Promotion Authority (TPA), det vill säga att förhandla fram handelsavtal som kongressen sen bara kan säga ja eller nej till, inte göra ändringar i. Att göra ändringar i ett framförhandlat avtal utan att blanda in den andra förhandlingsparten är en synnerligen meningslös sysselsättning. I praktiken betyder att avtalet kapsejsar. Detta utnyttjas av politiker som är mot handel men inte vill säga det: de kan hävda att ”jag är visst för frihandel, men de andra vägrade acceptera att…”.

Med TPA försvinner den möjligheten varför chanserna att få igenom ett avtal ökar.

Den nye ordförande i Ways and Means Committee Paul Ryan, republikan, är noga med att påpeka att TPA innebär att kongressen ställer upp villkoren, skall vara fullt informerad och till slut godkänner och förkastar avtalet. I USA är det i den folkvalda församlingen makten ligger. Pressmeddelande med bra information här.

För EU och TTIP är det ett steg på vägen. De flesta bedömare är överens om att Trans Pacific Partnership (TPP) — handelsavtalet med länderna kring Stilla Havet — är USA:s viktigaste mål att förverkliga även om de båda avtalen förhandlas parallellt. TPA är en viktig förutsättning för båda avtalen.

Republikanerna kan driva igenom en TPA-lagstiftning, det har de majoritet för. Men den lagen skall helst överleva nästa val. Det gäller att få med ett antal demokrater som förväntas sitta kvar även nästa mandatperiod.

Debatten om TTIP i USA är lite annorlunda jämfört med EU. Det främsta problemet USA:s politiker har med handelsavtal är att amerikanska jobb försvinner genom att andra länder manipulerar sina valutakurser. Ytterligare en samling argument är att NAFTA-avtalet såldes in med argumentet att det skulle öka antalet jobb och höja lönerna. Den dominerande uppfattningen är att detta inte har infriats — vilket dock är tvivelaktigt. Mycket tyder på att NAFTA är betydligt bättre än sitt rykte.

 


Taggar: Obama, Paul Ryan
Kategorier: TTIP, USA, TPP