Stöd för frihandel och EU-skepsis på en gång

Samtidigt som EU-skeptiska strömningar växer sig starkare i England blir stödet för frihandel större Enligt nyhetssajten City A.M.

Färre tror också att utländsk import skadar brittiska företag och en större andel är positiva till att utlänningar får äga land.

Som vanligt visar sig opinioner sakna logik.

Eller så är det inte alls särskilt svårt att förstå. Globalisering och frihandel får allt större stöd när allt fler reser, kanske arbetar internationellt eller för företag som drar nytta av en global marknad.

Samtidigt väcker EU förmodligen irritation genom att lägga sig i sådant som för de allra flesta medborgare förefaller obegripligt. Den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital i hela Europa — en fördel av historiska dimensioner — kommer i skymundan.


Taggar: City A.M
Kategorier: Frihandel, EU