Storbritannien bör lämna EU:s tullsamarbete helt och hållet

Gör totalt slut med EU:s tullunion när Brexit genomförs. Kompromisslösningar är inte värt kostnaden menar brittisk tankesmedja.

Frihandelsbloggen har inte skrivit särskilt mycket om Brexit. Stora oklarheter har gjort andelen lös spekulation i texterna hade blivit alltför stor. Men nu börjar det finnas en mer konkret insikt om både problem och eventuella lösningar.

Tankemsmedjan Open Europe har skrivit en rapport Nothing to declare : A plan for UK-EU trade outside the Customs Union där man argumenterar för att det bästa för Storbritannien när man lämnar EU är att göra sig helt oberoende av EU:s tullsamarbete och satsa på frihandel utan några begränsningar. Det sämsta är att behålla en del av samarbetet eftersom det innebär restriktioner på avtalen man kan få med resten av världen.

Även den korta sammanfattningen är ganska lång (sen finns en längre sammanfattning och så förstås själva rapporten) men huvudpunkterna är följande:

 1. Storbritannien bör lämna EU:s tullunion (EUCU) helt och hållet.
 2. Att försöka finna en kompromisslösning mellan att vara inne och ute kommer att leda till den sämsta kombinationen av två världar.
 3. Målet är att skapa ett komplett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien.
 4. Det kommer att uppstå kostnader del av engångskaraktär men också på grund av att handel kommer att kompliceras en aning. De kostnaderna antas bli kompenserade genom frihandel med övriga världen.
 5. Storbritannien måste omedelbart börja anpassa sig till det nya läget och snabbt utnyttja möjligheterna. Bland annat kommer det behövas förhandlingar med Irland och andra EU-länder.
 6. Det kommer även bli kostnader för andra EU-länder, främst de som handlar mest med Storbritannien. De kan minimeras genom ett snabbt frihandelsavtal.
 7. Kostnaderna för att lämna tullunionen kommer att variera mellan olika branscher och även mellan olika företag i samma bransch. Det måste hanteras genom att varje företag ser över sina leverantörskedjor och gör snabba justeringar.
 8. Frihandel kräver inte tullunioner. Mer än hälften av Storbritanniens handel sker med länder utanför EU. Dess största enskilda exportmarknad är USA (över 16 procent) — det finns ingen tullunion eller frihandelsavtal mellan länderna.
 9. En tullunion är inte nödvändig för att värdekedjor skall kunna passera en gräns. Mellan USA och Kanada finns ingen tullunion. Det hanteras på annat sätt genom NAFTA.
 10. Det är möjligt att kopiera frihandelsavtal mellan EU och andra länder, exempelvis Kanada, som grund för frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU.
 11. Tullsamarbetet mellan EU och Storbritannien blir relativt enkelt. Tekniskt sett är det väl samkört, och eftersom man startar från ett läge utan tullar finns det inga starka särintressen för tullar.
 12. Att komma överens om en övergångsperiod är angeläget. Den kan börja gälla redan innan övriga Brexitförhandlingar är färdiga för att undvika att företag tvingas stressa fram anpassning till nya förhållanden.

Tankarna i rapporten är rimliga. Det är förmodligen bättre att försöka skapa frihandel med resten av världen än flirta med EU just nu, när båda parter så tydligt deklarerar att man inte vill ha varandra.

I själva verket behövs inte några frihandelsavtal för att britterna skall kunna dra nytta av frihandeln med resten av världen. Ensidiga liberaliseringar ger alla fördelar utan att man behöver kompromissa med något annat land.

 

 

 

 

 


Kategorier: EU