Tjänsteexporten växer medan varor stagnerar

Tjänstehandeln i världen ökade 2014 snabbare än handeln med fysiska varor enligt UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development).

Exporten av tjänster står för 21 procent av den totala globala exporten. Under 2014 ökade den med 5 procent, medan exporten av varor i stort sett stod still med en ökning av 0,3 procent. Den totala exporten ökade med 1,2 procent. Ökningen av tjänsteexporten fördelade sig jämnt mellan utvecklingsländer och etablerade industriländer.

Andra intressanta trender är att råvaror faller i pris och att direktinvesteringarna nu är jämnt fördelade mellan utvecklingsländer och utvecklade industriländer.

 

 

 


Taggar: UNCTAD
Kategorier: Frihandel