TPP-förhandlingarna på upploppet

Just nu pågår i Atlanta i USA det som man hoppas blir den sista förhandlingsrundan när det gäller TPP.

Tiden rinner ut då Kanada, USA och Japan är på väg in i valrörelser som gör alla kompromisser som drabbar det egna landets industrier känsliga eller helt omöjliga.

Det är framför allt tre områden som är bekymmersamma: biltillverkning, patentskydd för läkemedel och mejeriprodukter.

När det gäller bilar är frågan om hur stor del av komponenterna i en bil som skall få vara tillverkade utanför TPP-området. Japanerna vill ha en stor andel, medan framför allt Kanada och Mexiko vill ha striktare regler. De håller på att bygga upp sig som underleverantörer till USA:s bilindustri (ungefär som Österrike har en stor bilindustri utan att ha egna varumärken).

När det gäller patentskydd är det framför allt USA som vill ha långa patenttider.

Och när det gäller mejeriprodukter är det framför allt Nya Zeeland och Kanada som är på kollisionskurs. Nya Zeeland är en stor exportör av mejeriprodukter medan Kanada har ett komplicerat system för att skydda sina mjölkbönder från utländsk konkurrens. Just nu är det valrörelse i Kanada och den konservative premiärministern sitter löst. Att få bönderna emot sig har han helt enkelt inte råd med.

Mat, bilar och medicin. En giftig trojka när det gäller handelsavtal. Jordbruket är nästan alltid ett problemområde. Mat är omgärdat av mycket känslor och jordbruket är traditionellt sett närmast sammanväxt med staten. Det samma gäller bilindustrin där de nationella varumärkena är föremål för stolthet och andra starka känslor. Läkemedelsindustrin är visserligen närmast hatad av alla men samtidigt de som har de starkaste strategiska argumenten: forskningen skall bekostas av de få preparat som blir framgångsrika vilket kräver allt längre patenttider.

Höga odds på att det blir ett avtal den här veckan med andra ord. Om inte finns det kanske ett tillfälle till innan årsskiftet. Sen är problemen ännu större.

 

 

 


Kategorier: TPP