Trevande försök att öka Rysslands inflytande

Även Indien funderar att på att ansluta sig till det som kallas Eurasian Economic Union. 

EEU är ett initiativ taget av Ryssland och handelsunionen består för tillfället av Ryssland, Kazakhstan, Vitryssland och Armenien. Och nu överväger alltså även Indien att gå med.

Området innehåller en betydande andel av jordens energi och råvaror. Förhoppningsvis kommer det som frihandelsområde med tiden även få en ökande del av avancerade industriprodukter och tjänster.

Mycket tyder på att Ryssland försöker marknadsföra detta som ett alternativ till TTIP. Man kan nog konstatera att det även med rätt optimistiska antaganden kommer ta ett tag innan EEU blir en betydande ekonomisk maktfaktor. Just nu lider området som helhet, och framför allt Ryssland, av fallande priser på gas, olja och andra råvaror.

I princip är det bra med större handelsområden. I praktiken handlar det av allt att döma om en del av Rysslands strategiska tänkande.  Det skall bli intressant att följa vad som händer och framför allt om Indien tänker gå med.