Trump, Brexit och den ökande protektionismen

Visby 2017-07-03. Teknikföretagens seminarium.

Professor Hans-Werner Sinn hade tre budskap vid sitt seminarium. All delvis illavarslande, men professorn var för den skulle inte direkt pessimistisk.

För det första menade han att den period av globalisering som inleddes vid Sovjetunionens fall nu var till ända. Den första stora globaliseringen skedde mellan 1500-talet och fram till början på 1900-talet då den avbröts av de två världskrigen och den följande uppdelningen av världen i öst och väst. Den andra inleddes när muren föll och avslutades av Brexit och när Trump blev president.

— Egentligen började det vid krisen 2007, sedan dess har USA och de flesta EU-länder haft svårt att få igång tillväxt och handel. Kina är det stora undantaget. Men sammantaget ökar nu jorden BNP ganskap långsamt, men ändå snabbare än världshandeln.

Antalet icke-tarrifära handelhinder — det vill säga handelhinder som inte bygger på tullar och kvoter utan olika typer av diskriminering eller regelkrångel riktade mot import — har ökat de senaste åren.

Han-Werner Sinn menar att både Brexit och Trump är en konsekvens av detta.

USA har svårt att få fart på tillväxten och lever över sina tillgångar. Man lånar pengar och köper saker, till skillnad från Kina som sparar och producerar. En stor del av skillnaden beror på hur hushållen beter sig. Kinesiska hushåll sparar 200 procent mer än amerikanska, men den amerikanska statens (och delstaternas) stora budgetunderskott påverkar också.

Kina är det stora undantaget där både industriproduktionen och handeln ökar. Just nu drar Kina ifrån på alla områden och försöker också ta sig en roll som förkämpe för globalisering och frihandel — något USA övergivit.

— Symptomet är USA:s underskott i handelsbalansen som Trump försöker lösa genom att minska importen och öka exporten. Han talar om ”fair trade”, men det finns förstås ingenting sådant som ”fair trade”. De som använder den termen gör det för att motivera protektionism.

Trumps påstående att Tyskland manipulerar Eurokursen stämmer förstås inte. ECB bestämmer kursen, men Euron är ändå undervärderad jämfört med dollarn beroende på den stora andel Euroländer som har låg produktivitet.

Överraskande nog har stödet för frihandel och även stödet för EU ökat av Trump och Brexit. När ideerna om protektionism och att lämna EU förverkligas ser de inte lika attraktiva ut.

Ett missförstånd som också ökar på populismen och är en av orsakerna till Brexit är föreställningen inom EU att frihandel kräver fri migration.

— Tvärt om. För det första talar EU:s traktat om fri rörlighet av arbetskraft, inte av människor i största allmänhet. Och för det andra är rörlighet av arbetskraft eller varor olika sätt att lösa samma problem. Om inte arbetskraften kan röra sig får varorna göra det, och om arbetskraften är rörlig minskar behovet av handel. Jag är för fri rörlighet av människor, historiskt ger migration ökat välstånd. Men det går inte att kombinera med att det finns välfärdsstater. Då blir incitamenten helt felaktiga. I EU har man försökt kombinera tre saker; välfärdsstat, en välfärdsstat som omfattar alla och fri rörlighet. Av de tre faktorerna måste en bort. Enklast är nog att ändra så att välfärdsstaterna inte omfattar andra EU-länders medborgare.

Hans-Werner Sinn menar att Brexit kommer att få betydligt större konsekvenser än vad vi antar i dag.

— Storbritanniens BNP är 16 procent av EU:s totala BNP. Det motsvarar 19 av de mindre och fattigare EU-länderna. Det blir ett stort hål i EU:s budget. Ett problem för EU är att de frihandelsvänliga länderna förlorar sin förmåga att blockera protektionism i ministerrådet när Storbrittanien försvinner. Sammantaget kommer Brexit sannolikt leda till ett nytt avtal mellan EU-länderna. Både Macron och Merkel har sagt att de vill ha ett nytt avtal, och då kommer det att bli så.

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel