Trump världens tydligaste skurk — men bilden är komplex

I går — måndag — eskalerade USA handelskriget mellan USA och Kina. Import till ett värde av ytterligare 300 miljarder drabbades av 25-procentiga tullar. Detta trots att de båda länderna så sent som före helgen antydde att förhandlingarna om ett handelsavtal var mycket lovande. Beteendet bär Donald Trumps signum som förhandlare. Han visar att han alltid är beredd att lämna förhandlingsbordet.

Nu är handelskriget mellan USA och Kina i full gång.

President Donald Trump är ansvarig. Sällan ser man en så tydlig skurk på den storpolitiska scenen som Donald Trump när det gäller handelsfrågor.

Samtidigt finns det anledning att ta en titt på historien. I handelskonflikten med EU var skälet för Trumps höjda tullar att EU redan hade högre tullar på amerikanska varor än tvärt om.

Det samma gäller Kina.

När Trump tillträdde som president var USA:s tullar mot Kina 4 procent, medan Kinas tullar var 10 procent. Så även efter Trumps första höjning av tullarna på import för c a 200 miljarder dollar låg USA:s tullar lägre än Kinas. Till det kommer att Kina har högre interna handelshinder och aktivt ägnar sig åt att försöka komma över teknologi som villkor för etableringar i Kina. Mycket talar för att Kina ägnar sig åt omfattande försök till dataspionage. Säkert är att medan USA är en öppen och transparent marknad är Kina slutet. Det är i praktiken omöjligt att avgöra på vilket sätt kinesiska företag är subventionerade, under statlig kontroll och i vilken mån de gör annat än bara driver affärer.

EU är i samma position mot Kina som USA.

Givet sina utgångspunkter beter sig Donald Trump delvis rationellt. USA:s ekonomi går bra, närmast överhettad, och är därför i gott skick för att absorbera de skattehöjningar tullarna innebär. Men USA:s konsumenter — framför alt låginkomsttagarna — kommer att drabbas hårt.  Bar en mycket liten del av tullarna hamnar på kinesernas resultaträkningar.

Kina exporterar betydligt mer till USA än de importerar från USA och har därför svårt att slå tillbaka. En del av USA:s näringsliv, framför allt jordbrukare, lider svårt. De tappar affärer på kort sikt och kunder på lång sikt. USA:s ställning som handelspartner försvagas generellt.

Om USA inför 25-procentiga tullar på all kinesisk import kommer den amerikanska ekonomin krympa med 120 miljarder dollar och företagens vinster minska med tio procent.

Men det råder ingen tvekan om att amerikanerna uppfattar Kina som ett hot, vilket bidrar till visst stöd för Trumps handelspolitik.

Innebär ovanstående att Trumps handelskrig kan försvaras?

Svaret är nej. Det är uppenbart att det hade varit bättre om USA inte hade startat handelskriget och istället lyckats förhandla ner tullarna från EU:s sida och övertyga Kinas regering om att ändra sin politik.

Frågan är förstås om det hade gått? Kinas politik finns inte av en slump och hade inte Kinas ledare velat ha den skulle den ha ändrats.

När det gäller EU borde unionen omedelbart i samband med de förhandlingar som nu pågår deklarera att man avser att ta bort alla tullar mot USA mot att USA gör samma sak.

Då avslutas EU:s handelskrig mot USA.

Därefter försöka få ned konfliktnivån mellan Kina och USA. Det lär knappast fungera att ensidigt skälla på Donald Trump bara för att han är en sällsynt odiplomatisk person.

Och trots allt pågår förhandlingar.

I längden är det önskvärt att Kina spelar efter samma regler som övriga länder när det gäller den globala handeln. Det lär vara mycket svårt att upprätthålla ett brett stöd för handel med Kina och i förlängningen global frihandel om inte alla aktörer spelar efter samma regler.

Och går vi tillbaka i historien har USA varit den främsta kraften för att skapa och upprätthålla ett globalt handelssystem. Landet har gått före genom att minska sina egna tullar till lägre nivåer än omvärlden. Donald Trump kommer inte vara för evigt. Förr eller senare kommer en president som är mer frihandelsvänlig och då är det viktigt att USA och EU har en god relation.

Det finns ingen anledning att svartmåla Kina. Men faktum kvarstår. Kina är en hårdför diktatur med internationella maktambitioner där staten har makt att kontrollera varje företag och medborgare.

Att Trump är en tydlig skurk i handelssammanhang får inte dölja det faktum att läget är komplicerat.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel