Trump värre än Clinton för frihandeln

Frihandelsbloggen har skrivit mycket om presidentvalet i USA.

Det kan vara på sin plats med en summering. Vilken presidentkandidat bör frihandelsvänner hoppas skall vinna?

Svaret är enkelt. Som frihandelsvän bör man hoppas på att Hillary Clinton vinner.

Främst av två skäl:

  1. Hennes motstånd mot handel är av allt att döma helt och hållet baserat på ren opportunism. I grunden förstår hon värdet av globalisering och internationell handel. Det betyder att hon i bästa fall kommer försöka krypa ur sin nuvarande position om TPP och TTIP. Trump däremot förefaller tro på att handelshinder faktiskt är ett sätt att rädda/få tillbaka ”jobben”.
  2. Även om Clinton inte ändrar sig när det gäller TPP och TTIP, kommer hon inte starta fullskaligt handelskrig. Trump däremot kommer — om han gör vad han säger — att omedelbart börja höja tullarna. Presidenten har nämligen befogenhet att vidta en rad åtgärder på handelsområdet av hänsyn till rikets säkerhet.

Det är svårt att överskatta de negativa konsekvenserna av den handelspolitik Trump säger sig vilja genomföra. Den kommer att skada världen ekonomiskt. Kina och Ryssland kommer att stärka sina positioner. EU kommer att vända sig inåt och bli ännu mer beroende av Ryssland. En av EU:s viktigaste funktioner, att ingå handelsavtal med omvärlden, kommer att skadas ännu mer än vad EU:s politiker själva har lyckats med.

Med Clinton kommer det på handelsområdet fortsätt ungefär som i dag. Inga förbättringar, men inte heller några katastrofala försämringar.

När det gäller frihandel är valet inte ett val mellan pest och kolera, utan mellan benbrott och svår hjärnskada.

 

 

 

 

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel