TTIP-debatt i Expressen-GT

Ulrik Nilsson (m) och Sofia Arkelsten (m) försvarar TTIP i Expressen-GT.

Påpekar helt riktigt att i en rättsstat kan alla, även företag, gå till domstol för att få rätt mot staten.


Kategorier: TTIP, ISDS