TTIP-motstånd i allt sämre sällskap — främlingsfientliga AfD ansluter sig

TTIP-motståndarna blir allt fler.

Enligt den ryska (Putinkontrollerade) nyhetssajten Sputnik ansluter sig även det tyska främlingsfientliga populistpartiet Alternative for Germany (AfD) till TTIP-kritikerna.

”BERLIN (Sputnik) – AfD gained representation in regional parliaments in the western states of Baden-Wuerttemberg and Rhineland-Palatinate and the eastern state of Saxony-Anhalt after elections held on Sunday. European Trade Commissioner Cecilia Malmstrom said last week Brussels and Washington were close to concluding TTIP.
”We are critically disposed against the TTIP including because it is a new division of Europe. Geo-strategically, we should seek to cooperate with Russia, but TTIP again divides Europe along the lines of the Cold War,” AfD deputy chair Alexander Gauland said at a press conference.”

Förutom att AfD självklart tar ställning för samarbete med semidiktaturen Ryssland snarare än med demokratin USA har de sakligt sett fel. TTIP delar inte upp Europa. EU är redan separat från Ryssland och ingenting i TTIP-avtalet hindrar att också handelsförbindelserna med Ryssland förbättras. Hittills har dock Putin inte visat upp något större intresse av samarbete med EU. Istället använder Putin handeln som ett påtryckningsmedel och satsar på grandiosa men orealistiska alternativ som Eurasian Economic Union.

Dessutom finns det inget intresse i EU att försöka isolera Ryssland ekonomiskt. Framför allt Tyskland har stora intressen av relationerna med Ryssland och de uppenbara problem som finns är helt och hållet konstruerade av Ryssland. Sammantaget har EU inget som helst intresse av dåliga relationer med Ryssland som nu återtar sin roll som militär stormakt och uppenbart är beredd att använda sina militära muskler mot grannarna.

Det är uppenbart att Miljöpartiet och Vänsterpartiet (och deras vänner i EU) kommer i allt sämre sällskap. Framför allt är det förvånande att Mp framhärdar i sitt TTIP-motstånd med tanke på att regeringspartnern (s) och den svenska fackföreningsrörelsen är för TTIP. De är alltså på kollisionskurs med sin egen regering inom både asylpolitiken (nog så viktig) som när det gäller den kanske viktigaste handelspolitiska fråga som EU någonsin har hanterat.

Sputnik konstaterar:

”AfD has been campaigning on a fiercely anti-immigrant platform ahead of its 12-24 percent showing in three federal states…”

Och det är inte förvånande. Protektionism är ett utflöde av samma fientlighet mot andra nationer och folk som främlingsfientlighet och rasism bygger på. En generell motvilja mot det utländska.

Nu invänder den naturligtvis den genomsnittliga miljö- eller vänsterpartisten att de inte är emot frihandel generellt, utan att de värnar miljö, bra villkor för anställda och liknande. Det är otvivelaktigt anständiga skäl. Men tittar man på SD försöker även de klä sin motvilja mot invandring i rimliga skäl: de oroar sig för terrorism, kvinnoförtryck, halalslakt, underminering av HBTQ-rättigheter och liknande.

Öppen protektionism är i dag lika ovanlig som öppen rasism.

Vad är det man säger? Inom politiken har man ofta minst två skäl för sina ställningstaganden. Dels det man man skriver i pressmeddelandet och dels det det verkliga skälet.