TTIP-motståndet handlar om mer än TTIP

Fredrik Erixon skriver bra i DI om TTIP och ISDS.

Gör den mycket rimliga iakttagelsen att TTIP-motståndet inte handlar så mycket om själva avtalet som en mer grundläggande motvilja mot marknadsekonomi, rättsstat, handel, öppenhet och internationalisering.

 

 


Kategorier: Frihandel