TTIP-nyheter: Bl a undersökning om ISDS klar och försäkran om nationellt inflytande över hälsovård

EU-kommissonen startade den 14 juli, i går, utvärderingen av den stora undersökningen kring ISDS.

Nästa steg är att kommissionen offentliggör basdata, det vill säga antalet svar och vilka organisationer och länder svaren kommer ifrån.

Pressmeddelande här.

Vidare har chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero  skickat brev till Jon Healey MP, ordförande för House of Commons partigemensamma grupp för TTIP. I brevet försäkrar Bercero att TTIP inte kommer att påverkar ländernas rätt att styra över sin offentliga sjukvård.

Pressmeddelande här.

Förhandlarna redovisade den 11 juli det aktuella läget inför den sjätte omgången av förhandlingarna som påbörjades i går, den 14 juli.

Pressmeddelande här.


Taggar:
Kategorier: EU, TTIP, ISDS