TTIP-omröstningen i parlamentet gick rätt väg

Europaparlamentet röstade idag (den 8 juli)  ja till TTIP med ett reformerat investeringsskydd.

Det betyder att extremhögern, extremvänstern och de gröna förlorade. Socialdemokraterna gick med på Malmströms förslag till investeringsskydd.

Beslutet är inte bindande, men betyder att förhandlarna har fått en viktig indikation på vad parlamentet önskar för att kunna godkänna det färdiga avtalet.

Men samtidigt är det en förhandling. USA måste förmås att gå med på ett helt nytt system för att hantera investeringstvister, i praktiken en helt ny domstol som inrättas enbart för TTIP-avtalet. Frågan är vad man skall göra med alla de avtal (ca 3000) som har vanliga ISDS-klausuler och hur  man skall hantera investeringsavtal med andra länder? Kommer de vilja vara hänvisade till en domstol som är skapad av EU och USA?

Den 13 till 17 juli hålls den 10 förhandlingsrundan om TTIP. Det blir intressant att se om det blir några kommentarer om ISDS-frågan.

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel