TTIP sätter EU i centrum för den transatlantiska dialogen

TTIP är ett ekonomiskt NATO.

Det har sagt förr, av folk som är kritiska till TTIP.

Men när Erik Brattberg skriver i DI är det som argument för TTIP.  Brattberg är Senior Fellow vid tankesmedjan Atlantic Council i Washington DC samt knuten till Utrikespolitiska Institutet.

Han menar att det förutom de otvivelaktiga ekonomiska vinsterna kommer TTIP stärka banden mellan EU och USA och inte minst göra EU intressant för Washington. I dag föredrar amerikanerna att tala med de enskilda regeringarna. Det är oklart vem i EU man skall tala med, och varför. TTIP skulle bidra till att ge bra svar på den frågorna.

 

 

 


Taggar: Brattberg, NATO
Kategorier: TTIP, USA