TTIP seglar vidare trots överdrivet mediefokus på marginella protester

Trots att mediafokuset på alla protester mot TTIP kan ge intrycket av att TTIP-avtalet är ett politiskt hopplöst projekt är verkligheten annorlunda.

På torsdagen röstade EU-parlamentets handelsutskott för att någon form av investerarskydd (DN-artikel här) skall ingå i avtalet och i lördags sade (s)-kongressen ja till TTIP.

Skillnaden mellan de rätt aggressiva ”folkliga” opinionsyttringarna och politikernas agerande har i detta fall helt och hållet att göra med att TTIP-motståndet och kritiken mot ISDS saknar verklighetskontakt. ISDS hotar inte demokratin och stärker inte på ett oacceptabelt sätt företagens makt på bekostnad av staternas rätt att reglera . Det handlar helt enkelt om rättsstat, där etableringsfrihet, egendomsskydd, kontraktsfrihet och den enkla principen att även stater måste uppfylla sina löften och åtaganden är starka och bara kan inskränkas av mycket goda skäl.

Att avtalstvister som har med detta att göra hanteras i internationellt erkända skiljedomsinstitut istället för nationella domstolar är ingeting konstigt. Så har det varit i uppåt 50 år och systemet har visat sig fungera bra och vara stabilt. Antalet fall har inte ökat med hänsyn taget till antalet handels- och investeringsavtal och den snabba ökningen av internationell handel de senaste decennierna.

Den 10 juni skall EU-parlamentet rösta och av allt att döma kommer resultatet bli detsamma.

Beslutet på (s)-kongressen stärker näringsminister Mikael Damberg auktoritet i det egna partiet och i regeringen. Det kan noteras av miljöpartisten Carl Schlyter (som alltså ingår i regeringsunderlaget) skriver TTIP-fientliga artiklar tillsammans med vänsterledaren Jonas Sjöstedt. Det är en av många detaljer som urgröper regeringens auktoritet i EU-sammanhang.

Kanske dags för Mp att skaffa åtminstone något vuxenpoäng genom att bidra till en enad linje i en viktig utrikespolitisk fråga.

 

 


Kategorier: TTIP