TTIP – vad är det?

Gissningsvis har du hört talas om TTIP. Förkortningen står för Transatlantic Trade and Investment Partnership.

Det är ett frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. Syftet är dels att 1) sänka tullar, 2) minska handelshinder i form av olika tekniska standarder, säkerhetskrav och godkännandeprocedurer och 3) lägga grunden för framtida handel när det gäller tjänster och offentlig upphandling.

Den senaste förhandlingsrundan  mellan EU och USA genomfördes strax före jul och nästa runda kommer att vara i mars 2014.

Beräkningar säger att EU-länderna kommer att vinna kring 1000 miljarder på avtalet, och USA något mindre. Det är effekten av längre kostnader för handeln och större handelsvolymer.  Någon vill kanske invända att detta är en gissning. Och i en mening är den en gissning i likhet med alla prognoser, men det finns en helt del erfarenhet bakom. Och man skall komma ihåg att det finns inte större anledning att reglera handeln mellan EU och USA än mellan EU och Sverige eller Stockholm och Uppsala.


Taggar: TTIP
Kategorier: Frihandel, EU, TTIP, USA