Tullunion hittills bästa alternativet för britterna

Förslaget om en tullunion med EU förlorade på måndagen med tre röster i brittiska parlamentet. Ett av de bättre utfallen för något förslag. Men nära skjuter ingen hare och ett avtalslöst utträde kommer allt närmare.

En tullunion skulle innebära att britterna hamnade i samma lägen som Turkiet. De skulle få tullfrihet gentemot EU men samtidigt tappa inflytande över sin egen handelspolitik och inte medge att britterna ingick egna frihandelsavtal. Inte direkt en position hårda brexiteers drömmer om. Särskilt det senare strider direkt mot illusionen att Storbritannien skall kunna kompensera — mer än kompensera! — bortfallet av handel med EU genom nya avtal.

Det är förstås en föreställning som helt saknar realism. Britterna förlorar 40 avtal med resten av världen som landet har genom EU. Att ersätta dessa kommer att ta decennier. Brexit kommer alltså att starta på minus 40 avtal, förutom att tappa frihandeln med EU där flera av de viktigaste handelspartnerna finns.

Om det inte blir en tullunion förr eller senare.

Men just nu verkar en förlängning av processen mest sannolik. Och till sist ett avtalslöst utträde.

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel