Underskott i pengar är överskott i nytta och nöje

När Donald Trump talar om underskott i handelsbalansen som att USA blir rånat glömmer han att för varje dollar som försvinner i importkostnader får amerikanska konsumenter nyttigheter. Dessutom kommer pengarna tillbaka som investeringar och lån till budgetunderskottet.

Milton Friedman var en utmärkt pedagog och förmådde se ekonomiska och politiska problem från nya synvinklar.

Bland annat påpekade han att det vi talar om som underskott i handelsbalansen — och som ett problem — också kan ses som överskott av nyttigheter.

Exempelvis har USA underskott i handelsbalansen mot många andra länder. Men det är ett underskott i pengar. Det motsvarar förstås ett överskott när det gäller produkter. Amerikanerna får ju tillgång till enorma mängder mobiltelefoner, datorer, snabba bilar, ost, vin, kläder och mycket annat som de inte själva har producerat. De länder som har överskottet i pengar mot USA lämnar i gengäld ifrån sig alla dessa produkter som de arbetat hårt för att skapa.

”In the international trade area, the language is almost always about how we must export, and what’s really good is an industry that produces exports, and if we buy from abroad and import, that’s bad. But surely that’s upside-down. What we send abroad, we can’t eat, we can’t wear, we can’t use for our houses. The goods and services we send abroad, are goods and services not available to us. On the other hand, the goods and services we import, they provide us with TV sets we can watch, with automobiles we can drive, with all sorts of nice things for us to use.

The gain from foreign trade is what we import. What we export is a cost of getting those imports. And the proper objective for a nation as Adam Smith put it, is to arrange things so that we get as large a volume of imports as possible, for as small a volume of exports as possible.

This carries over to the terminology we use. When people talk about a favorable balance of trade, what is that term taken to mean? It’s taken to mean that we export more than we import. But from the point of our well-being, that’s an unfavorable balance. That means we’re sending out more goods and getting fewer in. Each of you in your private household would know better than that. You don’t regard it as a favorable balance when you have to send out more goods to get fewer coming in. It’s favorable when you can get more by sending out less.”

Man kan säga att vitsen med att exportera är att få råd med importen. Det vi exporterar kan vi ju bevisligen tillverka. Vitsen med import är att det är sådana varor vi inte kan tillverka själva, eller som blir mycket dyrare att tillverka jämfört med att importera.

Om vi inte kan exportera får vi till sist slut på pengar. Man kan trycka pengar, men efterhand har alla länder vi importerar ifrån massor av våra pengar som de inte kan använda till något och då blir vår valuta allt mindre värd.

På det sättet är ett underskott i handelsbalansen ett problem.

Men det drabbas inte USA av. Dollar är valuta som används i affärer internationellt. Det finns alltid något att köpa om man har dollar. Dessutom går det att investera dollar i USA, inte minst i den amerikanska statsskulden. Amerikanska staten behöver hela tiden låna pengar. Det är inte en superlönsam investering, men den är supersäker. USA har en magnifikt välfungerande ekonomi så ingen tror att landet kommer att bli bankrutt eller att amerikanska staten inte kommer kunna betala sina räntor. Underskottet i handelsbalansen motsvarar i stort sett av överskottet i utländska investeringar i USA. Pengarna kommer tillbaka.

Så av allt att döma kommer amerikanerna kunna shoppa av hjärtats lust för överskådlig framtid trots underskottet i handelsbalansen. Det är  bra för dom, för oss i Sverige och för alla andra länder som handlar med USA.

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel