Unik händelse i Tyskland — demonstrationer med fler halmgubbar än människor

Euractiv skriver om planerade protester mot TTIP i Tyskland den 10 oktober.

Arrangörer är det tyska facket och diverse NGO:s.

Olika aktivister intervjuas om sina skäl att vara emot TTIP. En lista:

  • Globala rättigheter för arbetskraft saknas. Men avtalet gäller USA och EU. Där är arbetsmarknadslagstiftning och fackliga rättigheter inget problem. Även om EU:s fackföreningar tycker att situationen i USA är dålig, saknas inte på något sätt fackliga rättigheter.
  • Kulturell mångfald inklusive reglerade bokpriser och public service samt att Apple, Google och Amazon får mer inflytande. Public service berör inte alls (jo, det finns statlig TV även i USA…), och av allt att döma inte det andra heller. Är det någon som uppfattar att Amazon, Google och Apple inte redan har en stark ställning i EU?
  • TTIP-avtalet är ett sätt att tvinga på fattiga länder de rika industriländernas vilja. Länderna i ”syd” kommer inte kunna försvara sina intressen. Möjligt, men TTIP-avtalet berör bara EU och USA. Andra länder berörs indirekt, men även utan TTIP-avtal kommer resten av världen påverkas av USA och EU.
  • Försiktighetsprincipen i EU kommer att undermineras när det gäller konsumentskydd. Detta är ett helt ogrundat påstående. EU kommer att kunna stifta vilka lagar vi vill, enligt de principer vi vill, så länge amerikanska företag inte diskrimineras.

Kort sagt kommer det hållas protester mot TTIP den 10 oktober, nästan helt och hållet motiverade av saker som inte har med TTIP att göra.

Detta är typiskt. Ytterst få av de argument som TTIP-motståndarna använder är sanna eller relevanta. Halmgubbarna är snart fler än demonstranterna.


Taggar:
Kategorier: Frihandel