Urvattning pågår

Jean-Claude Juncker är nu vald till EU-kommissionens nya ordförande.

Åsikterna om honom är delade. Men han är otvivelaktigt en briljant maktspelare: han hade lyckats manövrera sig fram till en position där han blev vald utan att någon egentligen ville ha honom.

Europaportalen kommenterar:

”En av de kommande fem årens största frågor på EU-nivå är frihandelsavtalet med USA. Även i denna fråga försökte han tillgodose de olika grupperingarna i EU-parlamentet genom att ställa sig bakom det men under vissa villkor.

– Jag kommer inte att offra Europas säkerhet, hälsa, socialskydd och dataskydd eller vår kulturella mångfald på frihandelns altare, sade Juncker och tillade att han inte vill se det investeringsskydd som en del EU-parlamentariker och organisationer är kritiska till.”

Det skall bli spännande att se hur mycket som egentligen blir kvar av ambitionerna för TTIP-avtalet när det en dag blir färdigförhandlat och uppe för beslut.

För tillfället är det ingen som verkar vilja bryta en lans för ett avtal som är inriktat på skapande snarare än bevakande. Symptomatiskt för två samhällen där just nu ängslan anses vara den noblaste av känslor.

 

 


Taggar: Juncker
Kategorier: TTIP, ISDS