USA är inte världen — många positiva händelser på handelsområdet

Det är som frihandelsvän lätt att bli lite moloken över utvecklingen i USA.

Men å andra sidan är USA inte världen. Det händer mycket positivt, framför allt från EU:s sida. ”Fästning Europa” är en klatschig metafor för cynikern och den har en viss verklighetsanknytning, men på samma sätt som USA inte är hela världen är den frihandelsfientliga strömningarna i EU inte på något sätt representativt för hela EU eller allt EU gör.

I morgon håller EU-parlamentet debatt och omröstning om CETA-avtalet med Kanada. Av allt att döma kommer avtalet att godkännas och då delvis börja tillämpas under den tid det tar att få godkännanden från alla EU-ländernas parlament.

Mer information här.

EU arbetar också med en enorm mängd olika frihandels- och investeringsavtal.

Den utmärkta nyhetssajten Europaportalen har publicerat en bra artikel och sammanställning. Jag har helt fräckt citerat deras sammanställning i sin helhet nedan, men både artikeln och sajten är väl värd att läsa för alla med intresse av handel och EU-frågor:

Godkända frihandelsavtal 2016
Georgien Ett omfattande handelsavtal
Moldavien Ett omfattande handelsavtal

Handelsavtal som träder i kraft provisoriskt under 2017
Kanada (Ceta) Sannolikt i mars 2017.

Provisoriska avtal inte slutligt godkända av nationella parlament
Ukraina Ett omfattande handelsavtal, ej godkänt av Nederländerna
Peru Ett mindre omfattande handelsavtal
Columbia Ett mindre omfattande handelsavtal
Ecuador Ett mindre omfattande handelsavtal

Färdigförhandlade handelsavtal men inte klara för slutgodkännande
Singapore EU-domstolen avgör vilken instans som ska godkänna
Vietnam Legal översyn pågår

Pågående handelsförhandlingar
Japan Omfattande avtal, kan bli klart 2017
USA Omfattande avtal
Indonesien Mindre omfattande handelsavtal
Filippinerna Mindre omfattande handelsavtal
Tunisien Kanske ett omfattande avtal
Mexiko Omförhandling av avtal
Brasilien Traditionellt avtal
Argentina Traditionellt avtal
Uruguay Traditionellt avtal
Paraguay Traditionellt avtal

Andra avtal som inte är klara
Kina 26 investeringsavtal ska bli ett
Burma Investeringsskydd
Turkiet Omförhandling av tullunion med EU
TiSA Förhandlingar med 23 WTO-medlemmar om frihandel kring tjänster
EGA Förhandlingar med 18 WTO-medlemmar om frihandel med miljövaror

Kommande förhandlingar om frihandelsavtal Ett omfattande avtal
Nya Zeeland Ett omfattande avtal
Jordanien Traditionellt frihandelsavtal
Chile Omförhandling av avtal
Azerbajdzjan Diskussioner pågår om förhandlingsstart

Förhandlingar som stoppats eller stannat av:

Malaysia
Thailand
Indien
Marocko
Egypten
Israel
Libanon
Algeriet
Palestina
Syrien
Libyen
Ryssland
Iran
Irak

Gulfstaternas samarbetsråd: Kuwait, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman

23 parter som förhandlar om frihandel för tjänster: TiSA
EU
Australien
Kanada
Chile
Colombia
Costa Rica
Hong Kong
Island
Israel
Japan
Liechtenstein
Mexiko
Nya Zeeland
Norge
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Sydkorea
Schweiz
Taiwan
Turkiet
USA

19 parter som förhandlar om frihandel för miljövaror, EGA:
EU
USA
Kanada
Kina
Nya Zeeland
Singapore
Japan
Australien
Hong Kong
Sydkorea
Costa Rica
Chile
Mexiko
Turkiet
Israel
Norge
Island
Schweiz
Taiwan


Taggar:
Kategorier: Frihandel