Utångspunkterna för ny ISDS-mekanism klara

Nu har kommissionen offentliggjort de principiella riktlinjerna för den ISDS-mekanism som skall ingå i TTIP-avtalet.

Dokumentet här.

Bland annat kommer TTIP-avtalets ISDS-klausul innehålla regler för öppenhet och ökade möjligheter att överklaga. Vidare vill man ha ökat skydd för staternas rätt att reglera. Utgångspunkten är skrivningarna i CETA, det nya handelsavtalet med Kanada.

Det skall bli intressant att se vad TTIP-motståndarna säger om detta.


Kategorier: EU, ISDS