Uttömmande om regler för miljö- och hälsoskydd i TTIP från Kommerskollegium

Regler för livsmedelssäkerhet, djurskydd och hälsa är en av de områden där TTIP-motståndarna sprider (omotiverad) oro. Men det finns redan i dag ett stabilt regelverk inom ramen för WTO och det som förhandlas för TTIP blir av allt att döma snarlikt. Några stora förändringar av reglerna som en konsekvens av TTIP kan knappast väntas. Kommerskollegium har producerat en utmärkt rapport på området: Hälsoskyddsregler i TTIP – vad kan EU och USA uppnå tillsammans?

Kan laddas ner här.

Du vet väl vad SPS-regler är för något?

Inte?

Men då skall du få veta det nu: SPS är en förkortning för Sanitary and Phytosanitary measures, eller vad vi på svenska skulle kalla regler för hälsa, djurskydd och livsmedelssäkerhet.

”Med SPS-åtgärder (Sanitary and Phytosanitary measures) avses lagar, regler, krav och procedurer som länder har och i syfte att skydda livsmedelssäkerhet för konsumenter samt djurhälsa och växtskydd på det egna territoriet.”

Varje modern stat har komplexa regler av denna typ, och därför finns det också regler inom WTO (World Trade Organisation) som stadgar att medan länderna har rätt att ha sådana regler, bör de också undvika att dessa regler i onödan utgör handelshinder:

”För att länder ska kunna utnyttja de fördelar som finns med handel är det viktigt att SPS-åtgärder är utformade så att handeln störs så lite som möjligt, samtidigt som den önskade skyddsnivån uppnås. Det är viktigt att undvika onödigt krångliga regler, utdragna godkännandeprocesser eller omotiverat höga krav på produkter. Därför finns ett internationellt avtal i Världshandelsorganisationen (World Trade Organization, WTO), i syfte att skapa balans mellan samtidiga hälsoskyddsintressen och ekonomiska intressen av en fri och öppen handel, det s.k. SPS-avtalet.”

Frågan om SPS-åtgärder är central när det gäller TTIP.

Inte minst har motståndarna mot TTIP fört en rätt yvig argumentation vars grundtanke är att TTIP kommer att slå ut alla EU-regler kring livsmedelssäkerhet, miljö och hälsa. Enligt motståndarna skulle USA kunna tvinga på oss en tzunami av ohälsosam mat från plågade djur och genmanipulerade grödor. Klorbehandlad kyckling, antibiotikakött och hormonbiffar är alltid på skräckpropagandisternas meny.

Men självklart är det inte på det viset. Detta har inte på minst 100 år varit ett oreglerat område och kommer absolut inte bli det i framtiden. Ingen har intresse av någon form av ”avreglering”.

Utgångspunkten för förhandlingarna om SPS när det gäller TTIP är att det i princip skall bygga på WTO:s regler: varje land har rätt att skydda sig, men på ett sätt som inte i onödan ställer upp hinder för handeln.

Alla påståenden om hormonbiffar och klorkycklingar som en konsekvens av TTIP är falska.


Kategorier: Frihandel, TTIP