Vad händer med TTIP om England lämnar EU?

Kommer Storbritannien kunna få ett separat handelsavtal i stället för TTIP om landet lämnar EU? Det och andra frågor diskuterar EU-anlytikern Rem Kortweg i en intervju för Euractive.com. Hans slutsats är att kanske kan de få någon form av avtal ganska snabbt, men knappast ett lika bra. Och de kommer med största sannolikhet att vara tvungna att anpassa sig till en stor del av de harmoniseringar av regelverket som EU och USA tar fram, utan att ha möjlighet att påverka reglerna. Storleken har betydelse när det gäller handelsförhandlingar och EU:s förhandlare representerar 500 miljoner medborgare, nästan 10 gånger så många som Englands.

TTIP-förhandlingarna kommer inte att vara avslutade innan Englands folkomröstning om EU-medlemskapet genomförs. Det betyder att vid ett beslut om att lämna EU, tvingas lämna förhandlingarna hals över huvud. Chansen att de därefter kommer att kunna påverka förhandlingarna informellt är närmast obefintlig. Ingen kommer att var benägen att hjälpa britterna att få några russin ur kakan.

Rem Kortweg tar upp en rad andra frågor och ger en bra överblick när det gäller det aktuella läget för TTIP-förhandlingarna.


Taggar: Rem Kortweg
Kategorier: TTIP